13:28 pm
15 Декември 2019
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Счетоводители Пловдив. Счетоводни фирми Пловдив

Подписан е Национален рамков договор за 2010 г.

 

Пресцентърът на Министерството на здравеопазването съобщи, че Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Българският лекарски съюз (БЛС) и Българският зъболекарски съюз (БЗС) подписаха за пръв път от 3 години нов Национален рамков договор (НРД), в сила от 1 януари 2010 г. Договорът е преподписан и от министъра на здравеопазването Божидар Нанев.

 

Основните му приоритети са качеството на болничната помощ и детското здравеопазване. През 2010 година всяко дете ще има неограничен достъп до педиатър, като за тази цел са заложени допълнителни 4 млн. лева. При осигуряването на медицинска помощ и при първичната извънболнична помощ е застъпен приоритетът на децата.

 

Средствата за извънболнична специализирана помощ за 2010 г. са 158 млн. лв., което е с 3.2 млн. лв. повече, отколкото през 2009 г., като по този начин се осигуряват повече направления за прегледи. Не е предвидена промяна в цените, по които НЗОК ще плаща на специалистите.

 

Увеличава се от 5.30 на 7.70 лв. цената на профилактичния преглед на деца и младежи до 18 години. Целта е да се засили вниманието на общопрактикуващите лекари върху здравето на децата. Като цяло обаче няма да има промени в размера на потребителските такси за пациентите. За посещение при общопрактикуващ лекар пациентите ще продължат да плащат 1% от минималната работна заплата, или 2.40 лв., както и досега.

 

Бюджетът за първична извънболнична медицинска помощ през 2010 г. възлиза на 157 млн. лв.

 

Детското здраве е приоритет и при денталната помощ. Зъболекарите специалисти ще получават с 10% повече средства за услугите, които предоставят в домовете за деца. Няма да има намаление и на пакета с безплатни услуги за децата и младежите до 18 години.

 

Общо за дентални дейности през следващата година са предвидени 91 млн. лв.

 

Основните промени в работата на здравната каса за 2010 година са насочени към болничните заведения. Всяка болница, желаеща да сключи договор със НЗОК, трябва да осигури денонощна възможност за приемане или транспортиране на спешни пациенти до друго лечебно заведение. За сключването на договор по отделните специалности ще се изискват специалисти, назначени на основен трудов договор в болницата.

 

Лечебните заведения трябва да разполагат с нужната болнична апаратура и да имат клинична лаборатория на своя територия. Това значи, че няма да бъде сключен договор с болница, която подсигурява горните условия чрез сключването на външни договори. Така ще се гарантира, че всяко лечебно заведение, която усвоява публични средства, може да предостави качествени и своевременни медицински услуги.

 

На достъпно и видно място в болниците трябва да обявят дължимите потребителски такси, хората, които са освободени от тях, както и дейностите, които са извън обхвата на основния пакет, гарантиран от здравната каса.

 

Броят на клиничните пътеки се увеличава от 298 на 304. Има нови пътеки за лечение на вродени имунодефицитни заболявания, на полиорганна недостатъчност и на деца с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация. Включени са 16 пътеки за долекуване и три за продължително лечение - при онкологични, сърдечносъдови, белодробни заболявания, както и при проблеми на централната нервна система. Тези пътеки ще дадат финансова възможност за преструктурирането на някои болници в клиники за продължителни грижи.

 

През следващата година здравните заведения ще работят с делегирани бюджети, които задават таван на приходите им по каса. Те ще имат възможност да се коригират на всеки 3 месеца в зависимост от притока на пациенти. Ако се надхвърлят обаче определените граници, лечебните заведения трябва да подадат сигнал в РЗОК. Там ще се търси вариант за решаване на проблема, като обоснованият прием на пациенти няма да се ограничава.

 

Таксата за първите 10 дни болничен престой също остава непроменена - 4.80 лева, или 2% от минималната работна заплата.

 

Бюджетът за болнична помощ за следващата година е 708 млн. лева, като в оперативен резeрв са предвидени още 125 млн. лв.