9:48 am
11 Май 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


коефициент за корпоративен данък

Повишава се коефициента на авансовите вноски за корпоративния данък

 

Според последните промени в Закона за държавния бюджет за 2010 г., обнародвани на 23 юли 2010 г. в Държавен вестник, от началото на месец август 2010 година, коефициентът за определяне на месечните авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) става 1,1. Досега този коефициент беше 1,0.

 

От Националната агенция за приходите (НАП) обявиха, че новият коефициент ще служи за определяне на месечните авансови вноски по корпоративния данък от месец август до края на 2010 година.

 

От приходната агенция напомнят, че ако представителите на дружествата са подали декларация за намаляване на авансовите вноски, самата промяна в коефициента не води до задължение за подаване на нова декларация, с която да коригират декларираната преди това информация.