3:14 am
28 Май 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


плащания над 15000 само по банков път

Плащания над 15 000 лева само по банков път

 

Народното събрание прие на второ четене законопроекта за ограничаване на плащанията в брой. Така плащанията в размер над 15 000 лева ще се извършват само чрез преводи или внасяне по платежна сметка.

 

Така депутатите увеличиха трикратно първоначалния лимит, който бяха гласували на първо четене. Проектът беше одобрен на първо четене на 13 януари с лимит от 5000 лв., а мотивът беше, че такова ограничение ще подпомогне борбата с ДДС измамите и плащането на недекларирани заплати с цел пестене на данъци и осигуровки.

 

Разпоредбата за банковото плащане на суми в чуждестранна валута се прилага, като се вземе предвид тяхната левова равностойност. Ако тя е равна или надвишаваща 15 000 лева, парите трябва да бъдат преведени по банков път. Равностойността в левове се определя по курса на БНБ в деня на плащането.

 

Разпоредбите на Законът за ограничаването на плащанията в брой няма да засягат изплащането на трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда. Разпоредбите му не важат още за теглене и внасяне на пари в брой от и в собствени платежни сметки, както и по сметки на недееспособни лица, съпрузи и роднини по права линия.

 

Санкциите при нарушения са в размер на 25% от общия размер на направеното плащане, ако става дума за физическо лице и 50% ако нарушител е юридическо лице.

 

При повторно нарушение глобите са в двоен размер.