9:40 am
11 Май 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


свързване на касовите апарати с НАП

От 2011 г. започва свързването на касовите апарати с НАП

 

Още по темата: Изграждане на дистанционна връзка на фискалните устройства с НАП

 

От Националната агенция за приходи напомниха, че от началото на 2011 година всеки касов апарат в страната ще бъде свързан с компютърната система на приходната агенция.

 

Касовите апарати ще подават автоматично и без човешка намеса данни за оборотите на търговските обекти през определен период. Фискалните устройства в различните сектори на икономиката ще бъдат програмирани да се отчитат в НАП с различна периодичност. Например, бензиностанциите и фирмите, работещи в рисковите браншове ще подават информация по-често от малките магазинчета.

 

Новата електронна система ще дава възможност и за дистанционен достъп на инспекторите на НАП до произволно избран касов апарат, което ще помогне при извършване на внезапни проверки в случаите, в които действителният оборот е много по-голям от отчетения на касовия апарат. Наред с това обобщената информация от всички касови апарати в страната ще бъде анализирана от софтуер и екипи от проверяващи ще бъдат изпращани в онези обекти, които имат подозрително нисък оборот.

 

Вече са готови промените в Наредба Н18 – Наредба за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти. Проектът на наредбата е публикуван на интернет страницата на Министерството на финансите, където изчерпателно са описани сроковете за въвеждане на дистанционната връзка и периодичността на отчитане на различните браншове.

 

От приходната агенция поясниха, че над 80% от близо 600 000 действащи в момента касови апарати могат безпроблемно да изпълняват новото изискване след свързването им с допълнителен модул, който ще предава данните в НАП. По предварителни разчети тези модули ще работят с отделна СИМ карта и ще струват между 100 и 200 лв. Така, че няма да се наложи масова замяна на фискалните устройства, каквото беше безпокойството на много от търговците.

 

Информацията от фискалните устройства ще стига до приходната агенция посредством GPRS мрежата на мобилните оператори, което ще гарантира, че всеки обект, независимо от местонахождението му на територията на страната, ще може безпроблемно да подава необходимите данни в НАП.

 

„Свързването на касовите апарати с Националната агенция за приходите е много важен удар срещу сивата икономика. Това значително ще подобри данъчния контрол, защото за никого не е тайна, че близо 80 % от търговците укриват някаква част от оборота си” - така коментира новото начинание изпълнителния директор на НАП Красимир Стефанов.