13:26 pm
15 Декември 2019
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Годишно приключване Пловдив

Отказват кредити за неплатени глоби и дългове към държавата

 

Волята на новото правителство за затягането на фискална политика и желанието за налагане на финансова дисциплина у българина, карат кабинета да търси всевъзможни механизми за събиране на вземанията, дължими от граждани и фирми към държавата.

 

От началото на 2010 г. Агенцията за държавни вземания ще стане част от структурите на Националната агенция за приходи. Така, от 1 януари 2010 година данъчните ще отговарят и за принудителното събиране на всички дългове към държавата, общините, както и към всички служби и органи в страната. За да се вземе ипотечен кредит например, банките изискват удостоверение от НАП, че гражданинът не дължи данъци.

 

В момента служителите на НАП проверяват базата данни и ако кандидатът за кредит съвестно си е платил всички данъци, издават необходимото удостоверение за липса на задължения. Но от следващата година НАП ще събира и всички глоби в страната. С една проверка ще се вижда дали човек има неплатени глоби към КАТ, не си е платил общинска глоба за неправомерно изхвърлен отпадък или дължи пари на държавата по съдебни решения. Ако имате дори една неплатена глоба от КАТ, няма да можете да вземете ипотечен кредит. Така, за да получи нужното удостоверение, кандидатът за кредит ще трябва да плати всички възможни свои задължения към държавата.

 

Такава ще бъде ситуацията и с юридическите лица. За да вземат удостоверение за платени данъци, ще трябва да са изплатили всичките свои борчове към държавата, независимо дали става въпрос за глоби на пожарната, на санитарни инспектори или за глоби наложени от инспекцията по труда.

 

Предвижда се с обединяването на НАП и Агенцията за държавни вземания да се съкратят с около шест месеца сроковете за принудително събиране на задълженията на бизнеса и гражданите към държавата. В правомощията на данъчните ще влизат блокиране на банкови сметки и разпродаване на имущество на длъжниците.