6:42 am
25 Май 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


закон за хазарта

Онлайн залаганията се регламентират със закон

 

Хазартните игри, организирани чрез телекомуникационни средства и интернет, вече ще бъдат регламентирани. Новият проектозакон за хазарта, одобрен от Народните представители на първо четене, обръща специално внимание на хазартните игри и залагания, организирани по интернет или чрез телекомуникационни средства. Така онлайн залаганията вече ще се облагат с данък, а игралните зали ще трябва да се изнесат от жилищните блокове и държавните сгради.

 

Действащият в момента закон не регламентира този вид хазартна дейност. Новия вариант на закона предвижда информация за онлайн залаганията да се подават в НАП в реално време 24 часа в денонощието. За тази цел централната компютърна система на организатора на игрите трябва да има автоматизирана система за съхраняване и подаване на данни за направените залози и изплатените печалби, която да е свързана с приходната агенция в реално време. Всички участници пък трябва да са идентифицирани.

 

Организаторите на залагания по интернет трябва да осигури пълна и достъпна информация на интернет страницата си: за търговската си регистрация, издадения лиценз, правилата за игра, както и данни за обратна връзка - телефон и електронна поща.

 

Законопроекта за хазарта предвижда още забрана заведенията с хазартна дейност да се помещават в държавни и общински сгради, както и близко до спортни площадки, детски градини и училища. Друго изискване е игралните зали в София да се окрупнят. Така те трябва да имат най-малко 50 автомата, а не както беше досега 20. Игралните зали в градовете с население над 50 000 души трябва да имат 30 автомата вместо сегашните 20. Всеки автомат трябва да бъде разположен на не по-малка площ от 2 квадратни метра, като това изискване не се променя.

 

Нов момент в закона е регламентирането на рекламата на хазартни игри. Те вече няма да могат да се рекламират чрез медиите. Освен това законопроектът предвижда представител на Министерството на вътрешните работи задължително да влиза в състава на комисията по хазарта.