18:11 pm
23 Септември 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Счетоводни услуги Пловдив цени

Общините ще могат да запорират банкови сметки на длъжници

 

Новите промени в Закона за местните данъци и такси дават възможност на общините, подобно на Националната агенция за приходите да запорират банкови сметки и да продават имущество на своите длъжници.

 

За по-добра събираемост на вземанията си, общините ще използват услугите на финансови експерти, които ще притискат длъжниците, не платили в срок от повече от 3 години някой от дължимите местни данъци и такси – такса смет, данък сгради, данък върху превозните средства, лицензии и др.

 

"За 50-60 лева нали задължения, да бъда откровен, няма да тръгнем да правим цялата тази покана, съобщение, но някъде от порядъка на 350 - 400 лева ще трябва да си ги събираме", каза Димо Маринов, директор на общинска данъчна дирекция.

 

Оказва се обаче, че най-големият длъжник на общините е държавата. Парадоксално се оказва, че общината ще е безсилна да се разпорежда с държавно имущество и да запорира сметки. В Хасково например Министерство на отбраната дължи половин милион лева за такса смет, но колкото и да иска местната власт не може да разпродаде военно имущество. "Министерство на отбраната си е държавна администрация и принудително изпълнение спрямо нея не е възможно", заяви Самуил Пеев, частен съдия изпълнител.

 

Спрямо физическите лица обаче такова принудително изпълнение ще позволи да се закърпят дупките в общинските бюджети. Колкото и пари да дължите обаче общината не може да ви вземе единственото жилище, покъщнината и средствата покриващи минималния стандарт на живот.

 

Затова пък може да ви спре част от заплатата, да ви отнемат колата или търговски обект. Процедурата по принудителното отнемане на имущество е доста дълга и сложна и продължава няколко месеца. Затова по мнение на много частни садия-изпълнители, задачата ще се окаже непосилна за администрациите.

 

"Не виждам как над 200 общини в страната ще станат публични изпълнители. По-скоро ще настъпи хаос", обясни Самуил Пеев.

 

Наложително ще е общините да се научат да прилагат закона и да обучат чиновниците си, за да не станат клиенти на съдебната система. Затова и прогнозата на частните съдия изпълнители е, че най-рано през лятото е възможно кметствата да се задействат като публични изпълнители.