8:04 am
25 Май 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


закон за администрацията

Нарастването на държавната администрация се регламентира със закон

 

Министерски съвет излезе с проектопромени в Закона за администрацията, с които да се спре необоснованото нарастване на броя на служителите в централната и териториалните администрации на държавната власт.

 

Промените предвиждат да се спре нарастването на персонала в администрациите на изпълнителната власт, установена в устройствените им правилници към момента на влизането на закона в сила. От правителството не изключват възможността за намаляване на щатните бройки.

 

Кабинета прие и новия Класификатор на длъжностите в администрацията, както и съответните промени в наредбата за прилагането му. Според класификатора длъжностите в държавната администрация ще се оценяват по четири показатели - знания и умения за осъществяване на функциите на длъжността, свобода на вземане на решения, влияние на взетите решения и умения за работа с хора.

 

Намаляват се минималните изисквания за ранг и професионален опит с цел отваряне на администрацията за привличане на квалифицирани служители, се посочват в мотивите за промените.