10:37 am
02 Октомври 2023
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


рискови осигурители

НОИ ще следят рисковите осигурители

 

От Националния осигурителен институт (НОИ) обявиха, че обсъждат възможността да се създават профили на "рисковите осигурители", които да са под постоянен мониторинг. Целта е противодействие на осигурителните измами, които набират застрашителни размери.

 

Експерти от Националния осигурителен институт дават пример за рисков осигурител – например като такъв се възприема фирма, в която две трети от лицата са осигурени на минималните осигурителни прагове, а на жените, които излизат в отпуск за бременност и раждане, рязко им се променя базата на 2000 лв. Като рисков осигурител се определя и дружество, което има 30 или 50 човека персонал, а не осъществява никаква трудова дейност и съответно няма откъде да има пари за фонд "Работни заплати".

 

Като противодействие на порочната практика на осигурителните измами от НОИ предлагат още да се върне практиката на съставяне на списъци с коректни и некоректни осигурители. Друга промяна, която би помогнала за справяне с проблема е създаване на консултативен съвет към министъра на труда и социалната политика за борба с осигурителните измами.

 

Статистиката на НОИ сочи, че за последната година спрените парични обезщетения, за които има доказателства, че са незаконосъобразни, са за 16-18 млн. лева.

 

НОИ, НАП и Инспекия по труда през 2010 година предприеха кампания по отношение на рисковите субекти, които не спазват осигурителното законодателство. При нея са установени 138 юридически лица, за които има съмнения, че подават фиктивни документи за несъществуваща трудова дейност. При 21 фирми са възложени ревизии, при 20 - административни нарушения. За 57% от фирмите не са установени нарушения на осигурителното законодателство, а при 5 от проверките са установени престъпления и се е стигнало до съд.