13:26 pm
15 Декември 2019
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


проверка на болнични

НЗОК ще помага на НОИ при проверка на болнични листове

 

Здравната каса всеки месец ще предоставя информация на Националния осигурителен институт за издадени болнични листове от общопрактикуващите лекари и лекарите - специалисти.

 

Информацията ще съдържа идентификация на издалия болничния лист, както и на пациента, на когото е издаден. Други данни, с които НЗОК разполага, са номер на болничния лист, период на валидност и диагноза, за която е издаден.

 

Националната здравноосигурителна каса ще създаде и нов регистър с база данни по отделни заболявания, за които се предписват скъпоструващи медикаменти за домашно лечение. Той ще помогне по лесно да се проследи ефективността на лечението, като се следят различни показатели: усложнения на заболяването, болнично лечение, смяна на терапията и др.

 

Предвижда се всички показатели ще бъдат описани в карта за съответното заболяване, която ще съдържа данни за предписаното в момента лекарство, задължителните изследвания за съответната диагноза и резултатите от тях, както и данни за предишно лечение с други препарати. Така ще се направи пълно проследяване на качеството и адекватността на медицинското обслужване, оказани на даден пациент - обезпеченост с лекарства, диспансерно наблюдение и болнично лечение.

 

Регистърът ще се изгради с помощта на водещи специалисти по съответните заболявания, както и с участието на пациентски организации.

 

Анализът на данните за предписаните лекарства по области и лекари, издаващи протоколи, ще помогне за подобряване на контрола по изписване на скъпоструващи медикаменти и ще позволи да се планират необходимите за тях средства.

 

НЗОК ще започне проверка на работата на лекари, които са издали голям брой протоколи, без да има данни за увеличаване на равнището на заболеваемостта.