10:59 am
26 Февруари 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


недействителни сделки

НАП разваля сделки заради неплатени задължения към хазната

 

От Националната агенция за приходите (НАП) обявиха, че са започнали обявяване на сделки за недействителни, тъй като чрез тях длъжници са се опитали да попречат на събирането на дълговете им към бюджета.

 

В един от случаите става въпрос за компания със задължения към хазната от близо 150 000 лева. Управителят на фирмата продава сам на себе си 2 магазина и един апартамент малко след като му връчват акта за възлагане на ревизия. Цените на недвижимите имоти, на които управителят става собственик като физическо лице, са повече от два пъти по-ниски от данъчните им оценки и съответно няколко пъти по-ниски от пазарните.

 

В друг подобен случай двама ловешки бизнесмени са прехвърлили собствеността върху 5 недвижими имота, собственост на съвместно управляваното от тях дружество, на сина и дъщеря си, без от тези сделки в банковите сметки на дружеството да влезе и един лев. Последвала продажба на останалото без активи дружеството на социално слабо лице. Оказало се, че задълженията на дружеството към бюджета са за над 50 000 лева.

 

Представител на дружество със задължения към държавата от около 10 млн. лева се опитал да направи друга сложна схема. При посещение на данъчните инспектори за планова ревизия в дружеството му, той заложил бъдещите си парични постъпления по всички банкови сметки пред друга фирма, с претекст обезпечаване на задължението си към нея.

 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс дава право на НАП да поиска от съда да обяви за недействителни определени сделки, сключени с цел възпрепятстване на държавата да събере своите вземания. Става въпрос за случаи, при които длъжникът се опитва да продаде или да прехвърли свое имущество, след като ревизорите на НАП са установили задълженията му към хазната.

 

Приходната агенция има право да поиска разваляне на сделка, дори тя да е сключена преди приключването на ревизията, стига имуществото да е продадено или прехвърлено, след като е връчена заповедта за възлагане на ревизия, с която по-късно са установени задълженията.

 

Целта на тези разпоредби в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е да се гарантира защитаване интереса на държавата и да се прекъсне добилата популярност порочната практика в хода на ревизията да се извършва фиктивно прехвърляне на активи от дружеството като юридическо лице, на управители, собственици, работници и т.н. По този начин след като ревизорите на НАП установят задължение към хазната, се оказва, че фирмата няма активи или е с изпразнени банкови сметки и държавата не може да събере вземането.