7:36 am
13 Юни 2024
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


софтуер на НАП ще показва рискови фирми

НАП ще внедрят софтуер, който ще разкрива некоректни данъкоплатци

 

От Националната агенция по приходите (НАП) обявиха, че започват изграждането на ново софтуерно приложение „Информационна система „Контрол”. Проектът е на обща стойност 2,97 млн. лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС, чрез Европейския социален фонд.

 

Новата електронна система ще подпомогне значително администрацията, като ще извършва периодично автоматична оценка на всички задължени лица.

 

Софтуера ще може на базата на различни критерии да филтрира дружества и физически лица, с висок риск от укриване на доходи или неспазване на данъчното и осигурително законодателство.

 

По този начин ще се спести време и средства на данъчната администрация, като проверките няма да бъдат „на сляпо”, а ще бъдат насочени само към потенциално некоректни към бюджета лица.

 

Същевременно коректните фирми ще получат привилегии, като за тях ще се намали административната тежест и ще се ускори възстановяването на надвнесени данъци и осигурителни вноски.

 

От НАП съобщават още, че новият модул "Контрол" ще автоматизира процесите по селекция и възлагане на ревизии и проверки.

 

Една от целите на системата е да се намали до минимум субективния човешки фактор, като това се очаква да ограничи корупционния натиск върху клиентите на администрацията.

 

Проекта има амбиции да подобри контролно-ревизионната ефективност на НАП, да се повиши събираемостта на данъчните и осигурителни задължения, както и да се подобри удовлетвореността на клиентите от дейността на агенцията.

 

С реализирането на проекта се предвижда и по-пълното използване на електронната комуникация с клиентите на администрацията, както и въвеждането на връчване и получаване на документи по електронен път в хода на контролните производства.

 

Всичко това ще облекчи разходите на клиентите на приходната агенция при контакта им с администрацията.