13:27 pm
15 Декември 2019
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


отмяна на двойното осигуряване на управителите

НАП отмени „двойните осигуровки” за управителите на фирми

 

Националната агенция за приходите публикува поправка на скандалното си указание, с което се задължаваха управителите на фирми да се осигуряват в дружеството на повече от едно основание и да дължат осигурителни вноски и върху неначислените възнаграждения.

 

От агенцията обясниха, че съдружниците и собствениците на търговски дружества не дължат осигурителни вноски за управлението на фирмата, ако с договор или по решение на общото събрание не е определено или договорено възнаграждение за тази дейност.

 

Например ако собственик на ООД, чиито предмет на дейност е извършване на финансови услуги, участва в управлението на дружеството, но общото събрание не му е определило възнаграждение и няма договор за управление и контрол, то той ще трябва да се осигурява само за трудовата дейност, която полага във фирмата като самоосигуряващо се лице. Ако обаче получава възнаграждение като управител и работи в дружеството като финансов консултант, то той трябва са се осигурява на две основания – и в качеството си на управител и като самоосигуряващо се лице.

 

Въпреки че преди дни от НАП дадоха точно обратното указание, изпълнителният директор Красимир Стефанов го отменя, за да има равнопоставеност и справедливост при плащането на осигуровки от собствениците на малки и средни фирми. Именно по този повод дойдоха най-сериозните критики и протести към указанието, като дори бизнеса заплаши с протести и съд. Оправданието на Стефанов беше, че „Тълкуването на закона от експертите на НАП е било твърде фискално”.