16:36 pm
25 Юни 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


регистрация на трудови договори

НАП отказва регистрация на трудови договори, при неспазен срок

 

От 1 януари 2011 година при подаване на уведомленията за сключени трудови договори в Националната агенция за приходите (НАП), информационната система следи автоматично за спазването на тридневния срок от сключването на договора. От НАП приемат уведомления след този срок, само ако има влязло в сила предписание от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. Това са част от последните промени относно регистрацията на трудовите договори в Кодекса на труда и Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда.

 

Друга важна промяна в трудовото законодателство гласи, че когато се подават данни, с които се отстраняват несъответствия по подадена по-рано информация за сключени трудови договори, извън тридневния срок, това не може да стане по електронен път, а само на място, в офис на НАП. В такъв случай задължително се представя и „Справка за приети и отхвърлени уведомления по реда на чл. 62, ал.4 от КТ”. С нея се удостоверява, че първоначалната информация е подадена в срок до 3 дни след датата на сключване на трудовия договор.

 

От приходната агенция напомнят също, че от началото на 2011 данни за договорено допълнително споразумение или прекратяване на трудов договор се приемат само при подадено преди това уведомление за сключен трудов договор. Освен това при подаване на уведомление за прекратяване на трудов договор трябва да има съвпадение в данните за „основание” и „дата на сключване” на трудовия договор с уведомлението за сключване на същия.

 

Данни с код „корекция” или „заличаване” се приемат само при подадени преди това данни, които могат да се коригират или заличат.

 

Ако подаваните документи не отговарят на описаните условия, те няма да се приемат от служителите на НАП.