18:20 pm
23 Септември 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


събиране на вземания НАП

НАП започва принудително изпълнение и спрямо малките длъжници

 

От Националната агенция за приходите съобщават, че затягат мерките за събиране на вземанията си, като вече принудителните мерки ще са насочени спрямо всички длъжници, независимо от размера на дълговете им. Една такава принудителна мярка е запориране на заплати на длъжници, като само част от тях преди това са били предупредени по телефона.

 

Практиката до края на 2009 година беше към лица със задължения под 5 хил. лева да не се търси принудително изпълнение, тъй като бившата Агенция за държавни вземания нямаше капацитет и работеща методика за събиране на такива дългове. От началото на годината обаче функциите и по събиране на държавни вземания се прехвърли изцяло към НАП и статистиката сочи, че събирането на малките вземания значително се е ускорило.

 

От НАП разделят дребните длъжници на няколко групи. Тези с най-малки просрочени задължения – до около 100 лева, са на границата, под която ведомството би похарчило повече пари, отколкото ще събере. Затова тези лица обикновено се принуждават да си платят дълговете само ако сами дойдат в приходната агенция да искат документ, примерно удостоверение за липса на задължения за теглене на банков кредит.

 

Втората група обхваща лицата с дългове над 100 лв. до няколко хиляди лева, които обикновено се предават на кол центъра на НАП. Оттам по телефона служителите ги уведомяват за това, че имат просрочени дългове и им обясняват последиците, ако не си платят. От НАП информират, че след такова обаждане в повече от 85% от случаите длъжниците си погасяват задължението, а за останалите се пристъпва към стандартната процедура по принудително събиране.

 

Според тази процедура преди да преминат към принудителните мерки за събиране, данъчните дават последен шанс на длъжника да плати налозите си заедно с лихвите в 14-дневен срок. Това става с уведомително писмо.

 

Ако и след този период недобросъвестните длъжници не са погасили дълга си към бюджета, НАП пристъпва към налагане на обезпечителни мерки - най-често запор на работна заплата, банкови сметки и при необходимост - налагане на възбрана върху имущество. По закон - дори да се блокира сума от заплата или по банкова сметка, на длъжника се оставят до 250 лева месечно. Не подлежат на запор социални помощи, както и не могат да се изземват вещи за всекидневна употреба и единственото жилище на длъжника, стига жилищната площ да не е повече от 30 кв. метра за всеки от членовете на семейството. Запорите се вдигат чак след като бъде платен или удържан целият дълг, заедно с лихвите и разноските.

 

От приходната агенция поясниха, че лесно научават банките, в които гражданите и компаниите имат сметки. Ежедневно в агенцията автоматизирано се получава актуална информация за номерата на всички банкови сметки на лицата.

 

В момента НАП работи по проект за подобряване на информационната система за принудителното събиране.