10:27 am
11 Май 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


запор на банкови сметки

НАП вече запорира банкови сметки по електронен път

 

Служителите на функция „Събиране” на Националната агенция за приходите вече могат да запорират банкови сметки на длъжници по интернет. Това става след изпращане на запорните съобщения до банките по електронен път, подписани с електронен подпис. Тази обезпечителна мярка вече се прилага успешно в София, Пловдив и Варна. Над 1000 лица с просрочени задължения за данъци и осигуровки получиха запор на банковите си сметки след изпращане на запорно съобщение с електронен подпис.

 

Запорирането на банкови сметки е една от основните принудителните обезпечителни мерки, които приходната агенция налага, заради невнесени в срок данъци и осигуровки. Друга подобна мярка е запор върху трудовото възнаграждение. Задълженията към държавата могат да доведат и до запориране на собственост, като например лични и служебни автомобили, селскостопанска техника, яхти и т.н. Освен да наложат запор, инспекторите от НАП могат и да продадат на търг собственост на длъжниците си, ако те отказват да внесат просрочените си задължения. Запори могат да бъдат наложени и върху оборотните стоки на фирмите и върху бъдещи плащания към тях. Публичните изпълнители често налагат и възбрани върху недвижимите имоти на некоректни длъжници. Изброените обезпечителни мерки се налагат тогава, когато са изчерпани всички други възможности да бъдат събрани натрупаните и неплатени задължения на длъжниците към хазната.

 

Националната агенция за приходите продължава преговорите за разширяване кръга на банките, с които ще се работи по новия начин.