13:27 pm
15 Декември 2019
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


жалби в здравната каса

Можем да се оплакваме в здравната каса при лошо медицинско обслужване

 

Гражданите вече ще могат да изразят своето недоволство пред НЗОК от оказана медицинска помощ на всички нива на здравноосигурителната система.

 

Сигнали и оплаквания могат да се подават на националния телефон за консултации 0800 14 800, както и на стационарните телефони в Централното управление на Националната здравноосигурителна каса - 02/ 9659 364; 02/ 9659 159; 02/ 9659 128. По въпроси, свързани с правата на български граждани при ползване на спешна медицинска помощ в страни членки от Европейския съюз обаждания ще се приемат на телефон 02/ 9659 116.

 

Могат да се подават и писмени жалби директно в подразделенията на НЗОК в страната. По жалбите задължително в рамките на месец се извършват проверки от контролните органи на институцията, уверяват от касата.

 

Недоволните от медицинско обслужване граждани могат да подадат сигнали или зададат въпроси в сайта на НЗОК в "Оn line консултации". Те могат да бъдат свързани както с отказ от оказване на медицинска помощ, когато такава се дължи по договор с НЗОК, така и с некачествено обслужване и нарушаване на правата им на пациенти. Като пример сигнали могат да бъдат подавани за отказ за издаване на рецепта или амбулаторен лист без преглед на пациента, както и отказ за преглед в 30-дневния период от изписване на пациента от болница в рамките на двата контролни прегледа.

 

НЗОК ще разглежда и сигнали за отчитане на прегледи и зъболекарски манипулации по време на престой на български гражданин в чужбина, промяна на общопрактикуващ лекар, без знанието на пациента, неиздаване на епикриза след изписването от лечебното заведение и невъзможност да се предостави на общопрактикуващ лекар с оглед по-нататъшното проследяване на състоянието на пациента.

 

Гражданите могат да подават жалби и за неправомерно заплащане на потребителска такса, неиздаване на фискален бон при заплащане на таксата, нарушено право на избор или смяна на общопрактикуващ лекар, неспазване на обявеното работно време от лекар, лошо качество на оказаната медицинска помощ. Пациентите могат да сигнализират НЗОК и за случаи, когато им е поискано заплащане на дейност или изследване, които се заплащат на лекар, работещ по договор с касата, както и при заплащане за извършена процедура и контрастно вещество по време на болничен престой при инвазивна или интервенционална диагностика на сърдечно-съдови заболявания.

 

Основание за сигнал са и случаите на липса на информация за консумативите, които здравната каса не заплаща, при заплащане на потребителска такса от пациент с доказано онкологично заболяване, при неправомерно заплатена потребителска такса в болнично заведение от здравноосигурен за повече от 10 дни, както и при вземане на потребителска такса от лекари в нарушение на Закона за здравното осигуряване.