7:48 am
22 Май 2024
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


смяна на счетоводител

Как най-безболезнено да сменим счетоводителя си

 

Счетоводната отчетност на всяко едно предприятие е отговорен процес, който предполага взаимно доверие между собственици и счетоводители.

 

Ролята на счетоводния специалист в този процес е да предостави адекватна и систематизирана информация за финансовото и имуществено състояние на фирмата, която е от особена важност за правилното управление и планиране.

 

Освен това счетоводителя знае всички тайни на дружеството, запознат е с всичките му клиенти, доставчици, прочел е повечето договори, знае финансовото му състояние и всички волни или неволни нарушения на данъчните закони. Затова смяната на счетоводител или счетоводна кантора е тежка задача и изключително деликатен момент. За да стане смяната безболезнена, да има приемственост, да се избегнат бъдещи проблеми и да не се наруши организацията на счетоводно обслужване в предприятието, всеки ръководител трябва да предприеме няколко препоръчителни стъпки:

 

- Добре е счетоводителя да е приключил годината, т.е. да е изготвил годишния финансов отчет. Това значи, че оптималният момент за смяна на счетоводител или счетоводна кантора е началото на годината, тъй като срока за изготвянето и подаването на годишните отчети е от началото на месец януари до края на март. Въпреки това, ако проблемите с настоящия счетоводител са сериозни, няма нужда да се чака и процедурата по смяната да се задейства възможно най-скоро.

 

- Много полезно ще е ако се намери начин да се направи вътрешео-фирмен одит на дружеството. Това би помогнало на ръководството да прецени, дали счетоводният специалист работи добре и дали е уместно да се смени. За предпочитане е счетоводителя да не разбере за проверката докато е все още на работа, колкото и да е трудно да се постигне това. Много счетоводни къщи предлагат тази услуга, като се проверява цялата документация на дружеството и се правят изводи дали счетоводната отчетност е водена правилно.

 

- Преди да се предизвести счетоводителя, че трябва да напусне, респ. счетоводната къща, че договора за счетоводно обслужване ще бъде прекратен, трябва да се направи подбор и да се избере неговия заместник. Много често счетоводителите се сменят след скандал или съмнение за злоупотреби. Така той си тръгва с „гръм и трясък”, без управителя да провери дали документацията му се оставя в изряден вид. И новите счетоводители се сблъскват с огромни счетоводни „каши”, недовършени дела и липсваща документация. Ситуацията може да се утежни още повече предвид факта, че много често предишните счетоводители отказват да съдействат на колеги и бивши клиенти или работодатели.

 

- След като се избере подходящ счетоводен специалист, той трябва да участва в процеса на предаване на документацията, като я провери доколко е пълна и коректна. При пропуски, договора с предишния счетоводител няма да бъде прекратен до изглаждането им.

 

- Трябва задълбочено да се обсъди с новият счетоводител възможно най-добрата за двете страни организация на счетоводно обслужване и да се намери оптималния вариант на комуникация. Бъдещият счетоводител, респ. екипа на счетоводната къща, трябва да анализира съвместно с ръководството на предприятието нуждите и спецификата на бизнеса, както и конкретните изисквания към счетоводното обслужване, за да може в последствие дружеството да получи адекватни счетоводни услуги.

 

- Не на последно място, много важно е наличието коректен договор за счетоводно обслужване, в който ясно са описани случаите и сроковете, в които може да смени счетоводителя едностранно. Освен това в него изрично трябва да се изисква от стария счетоводител да завърши всички свои дела (вкл. и да направи годишно счетоводно приключване, ако смяната е в края на годината) и да съдейства на новия счетоводител, като предостави цялата изискуема документация и всичката му известна информация за финансовото и имуществено състояние на дружеството.

 

Автор: Счетоводна къща Микрофинанс