10:51 am
22 Февруари 2024
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


отпуск по бащинство

Как да се възползваме от правото на отпуск по бащинство

 

Всички бащи, работещи по трудово или служебно правоотношение, могат да се възползват от правото си на отпуск при раждане на детето си – т.нар. отпуск по „бащинство”. Отпускът е в размер на 15 календарни дни, като бащата може да се възползва от това право от деня на изписването на детето от лечебното заведение, ако има брак или живее в едно домакинство с майката.

 

За тази цел бащата трябва да подаде писмено заявление до работодателя си, като посочи датата, от която иска да го ползва. Освен това той ще трябва да декларира, че има брак или че живее в едно домакинство с майката на детето. Към заявлението трябва да се приложи документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на бебето.

 

Ако процедурата е спазена и всички документи са изрядни, работодателят е длъжен да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако бащата няма право да го ползва, той трябва да бъде уведомен за това незабавно от работодателя, който трябва да мотивира отказа си.

 

Автор: Счетоводна кантора „Микрофинанс” ООД