13:23 pm
10 Юли 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


избор на потребителски кредит

Как да изберем подходящ потребителски кредит

 

Изборът на потребителски кредит често пъти е некоректно и арогантно манипулиран от финансовите институции, които умишлено пропускат да дадат ясни и разбираеми за средностатистическия потребител правила и условия. Въпреки последните промени в закона за потребителския кредит, насочени към максимална защита на потребителя, практиката показва, че банките продължават да пречат клиента да направи адекватен на потребностите си информиран избор.

 

Обикновено потребителя се влияе от няколко фактора, при избор на потребителски кредит. Най-често лихвата е водещ фактор, но всъщност това, което е още по-важно са разходите по такси и комисиони. Такива са такса за разглеждане на документите за кредит, такса за разплащателната сметка, по която ще се изплаща кредита, годишна такса за управление на кредита, която може да бъде или фиксирана такса или процент от остатъчната главница по кредита, такса за усвояване на кредита - отново или фиксирана, или процент от размера на кредита.

 

С промените в Закона за потребителския кредит, всички финансови институции са длъжни да предоставят информация, в която са упоменати размера на таксите и комисионите, които се събират, размера на месечната вноска, цялата дължима в края на периода сума, както и размера на дължимата лихва. Таксите могат да наклонят везната в полза на един или друг кредит, независимо от атрактивното представяне на лихвите. В зависимост от това кои такси се събират и от кои такси потребителят е освободен, може да се окаже така, че кредит с малко по-висока лихва, но с по-малко такси може да е по-евтин от кредит с по-ниска лихва, но с повече съпътстващи го такси.

 

Най-ясна представа за оскъпяването на кредита може да се получи от размера на годишния процент на разходите (ГПР). С негова помощ най-точно могат да се сравнят различните предложения и да се направи обективен избор.

 

Все по-често кредитополучателите изпитват затруднения при изплащане на вноските по кредита. Затова много важен момент в избора на потребителски кредит е да се прецени най- подходящия период на погасяване и размера на месечната вноска.

 

Не винаги е възможно да изтеглим банков кредит в размер какъвто желаем ние. За повечето хора е ясно, че ако получават заплата 500 лева не биха могли да плащат месечна вноска 400 лева. Ако месечните ни постъпления са ограничени, но все пак спешно се нуждаем от по-голям кредит, то тогава трябва да търсим възможност за максималното му разсрочване във времето. В зависимост от продължителността на кредита и неговия размер се формира и размера на месечната вноска. Преценете каква вноска може да плащате месечно, за да определите продължителността на кредита. Не се притеснявайте, че по-дългосрочния кредит излиза по-скъп. Съгласно новите промени в Закона за потребителския кредит може да погасите предсрочно потребителския си кредит във всеки един момент без да заплащате масово използваната от банките до този момент такса за предсрочно погасяване.

 

Не на последно място трябва да се обърне внимание на риска от невъзможност за погасяване на кредите. Кризата показа, че никой не е застрахован от изгубване на доходите си. Престижни и високоплатени отрасли бяха ударени жестоко от рецесията и много хора изпаднаха в невъзможност да плащат кредитите си.

 

В тази връзка напоследък все по-успешно навлизат застраховките към различните типове кредити.

 

Целта на застраховката към кредита е да защити потребителя от дългове при непредвидени обстоятелства, които намаляват способността му да плаща вноските. Ако например кредитополучателя изпадне в трудно финансово положение заради безработица или временна нетрудоспособност, застрахователят ще покрива месечните му вноски по кредита за определен период.

 

На българския пазар се предлагат застраховки към кредити с различни покрития – например временна или трайна загуба на работоспособност, безработица, смърт в следствие на злополука или заболяване. Съществуват застрахователни пакети, включващи едно или няколко покрития с възможност да се обхванат всички рискове водещи до неплатежоспособност.

 

Важна особеност на този вид застраховане, е липсата на спестовен характер, т.е. изплащат се обезщетения само в случай на настъпило застрахователно събитие - застрахователят плаща директно на финансовата институция и от името на кредитополучателя или семейството му, остатъка на кредита – например, при смърт или инвалидност на застрахования, или покрива месечните вноски за определен период (например при безработица). Много често разходите за този тип застраховки са минимални и не утежняват месечните плащания по кредита. При всички случаи обаче застраховката може да даде сигурност, спокойствие и защита от дългове.

 

Автор: Счетоводна кантора „Микрофинанс” Пловдив