9:06 am
30 Юни 2022
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


счетоводен бизнес

Какво е нужно за успешен счетоводен бизнес

 

Счетоводната професия се радва на хилядолетна история, широко приложение във всички области на стопанския живот, изключително разнообразие за специализиране, както и на висок обществен престиж.

 

Затова много млади хора решават да насочат образованието и професионалното си развитие именно в областта на счетоводството. Една част от тях разчитат да изградят кариера като наети счетоводители, други решават самостоятелно да се занимават със счетоводство, като започнат дейност като счетоводители на свободна практика или регистрират счетоводни къщи.

 

Наред с това, през последните няколко години, които преминаха под влиянието на финансовата криза, се откриха нови възможности на пазара на счетоводни услуги. От една страна счетоводните къщи и кантори изгубиха част от клиентите си, поради фалити, замразяване на дейности или намаляване обема на работа. За сметка на това, в условията на криза, варианта да се изнесе счетоводството извън фирмата и да се ползват услугите на външни счетоводни специалисти, добива все по-голяма популярност. Все повече малки и средни фирми, като част от стратегията за оптимизиране на разходите, предпочитат да ползват услугите на специализирани счетоводни предприятия, вместо да наемат счетоводители на трудов договор. Аутсорсинга на счетоводни услуги се оказва добро решение за противодействие на все по-неблагоприятните пазарни условия. Освен намаляването на разходите, в резултат на значително по-ниската такса за счетоводно обслужване в сравнение с разходите за поддържане на собствен счетоводен отдел, изнесеното счетоводство повишава качеството на счетоводната отчетност и води до споделяне на част от риска с външен контрагент в лицето на счетоводната фирма.

 

Така, независимо от кризата, се наблюдава ръст в дейността на счетоводните къщи и кантори, и все повече счетоводни специалисти решават да започнат бизнес именно в тази посока.

 

Но за да се увеличи шанса всяка новостартирала счетоводна къща успешно да се наложи на пазара на счетоводни услуги, трябва да се покрият няколко задължителни критерия:

 

1. Подходящо образование и квалификация

 

Наивно е да се смята, че някой може да създаде и управлява счетоводно предприятие, без да има поне икономическо образование.

Обикновено собствениците на по-малките счетоводните къщи са и счетоводни специалисти, които освен че управляват, участват и в счетоводната дейност. В общия случай те имат необходимият образователен и професионален ценз, съгласно Закона за счетоводството, за съставяне и подписване на финансови отчети.

При по-големите и амбициозни проекти за счетоводни предприятия, не е нужно управителя да е с чисто счетоводно образование, въпреки че това е голямо предимство. В този случай той играе ролята на мениджър и организатор, който управлява екип от счетоводни специалисти, които имат нужния образователен ценз (бакалавърска или магистърска степен, спец. „Счетоводство и контрол” е приоритетно и подобаващо образование).

При всички случаи, поради спецификата на счетоводната професия, е нужно постоянно поддържане на квалификацията и ежедневно следене на динамично променящото се данъчно и счетоводно законодателство.

 

2. Практически опит

 

Дейността на счетоводните къщи предполага обслужване на фирми от различни браншове и сфери на дейност. Рядко има тясно специализирани счетоводни предприятия, това е недопустим лукс особено по време на криза. Затова ако сте решили да създадете успешна счетоводна кантора, трябва да си осигурите екип от счетоводители с най-разнообразен опит, натрупан в различни отрасли (търговия, услуги, производство, туризъм и т.н.) и на различни счетоводни длъжности (ТРЗ специалисти, себестойчици, главни счетоводители и др. ). Добре е в екипа да има и опитен юрист, като предимство ще е ако е специализирал търговско, данъчно, осигурително и/или облигационно право. Това изискване се обуславя от факта, че в дейността на всяка счетоводна къща, често се налага да се тълкуват казуси едновременно от счетоводната и юридическата им страна, както и да се вършат чисто правни услуги (заличаване и регистрации на фирми, промени в обстоятелствата, лицензионни услуги и др. ). Добър вариант е при основаването на дружеството да се привлекат като съдружници утвърдени счетоводни специалисти, което би им дало стимул да положат усилия за развитието на счетоводната фирма.

 

3. Подходящ счетоводен софтуер

 

Счетоводния софтуер е основен инструмент за воденето на счетоводна отчетност. Съвременното счетоводство е немислимо без софтуерна обезпеченост. За счетоводните кантори решаването на този въпрос е от фундаментално значение, тъй като добрият софтуер би дал конкурентни предимства, чрез увеличаване на производителността на труда и повишаване качеството на счетоводните услуги и би спестил човешки и времеви ресурси. Затова инвестирането в подходяща счетоводна програма е важна стъпка за всеки, решил да развива счетоводен бизнес.

 

4. Добра управленска и организационна структура

 

Счетоводството е обвързано със спазване на различни срокове, комуникация с различни институции, банки и контрагенти, отчитане на множество фактори и обработване на голям поток от документи. За да стане това гладко и ефективно, и да не се допускат грешки, трябва да има добра управленска и организационна структура. Успешните счетоводни къщи спазват високи стандарти на работа, оптимална организация и разпределение на задължения и отговорности и добра управленска структура.

 

5. Печеливша маркетингова стратегия

 

Дори и най-добрите счетоводни специалисти няма как да успеят, ако не намерят начин за комуникация с потенциални клиенти и популяризиране на услугите, които извършват. Трябва да се обърне внимание, че Етичния кодекс на професионалните счетоводители забранява агресивния маркетинг и реклама. Затова трябва да се търси баланса между добрия маркетинг и спазването на професионалната етика.

 

6. Проучване на конкурентите

 

„Сверяването на часовника” с конкурентите е един от основните критерии, за успешен счетоводен бизнес. Добре е да се знае какъв асортимент от счетоводни услуги предлагат, на какви цени, какво е качеството на счетоводно обслужване и нивото на удолетвореност на потребителите им.

 

7. Ефективна система за комуникация с институциите

 

Естеството на счетоводната работа предполага ежедневна комуникация с държавните институции (НАП, НОИ, НСИ, ИТ, Агенция по вписванията и т.н.). За да се спести време, да се намали риска от грешки и неспазване на срокове, счетоводната кантора трябва да има ефективна система за комуникация с тях, като се възползва максимално от предимствата на онлайн услугите и електронен обмен на информация, които предлагат.

 

Не на последно място трябва да се заредите с търпение и да бъдете последователни – качества, присъщи на всеки успешен предприемач.

 

Автор: Счетоводна къща Микрофинанс