14:11 pm
10 Юли 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Еврофондове, Европейска комисия

Имаме пълен достъп до финансиране по всички оперативни програми

 

Вече имаме достъп до пълния ресурс за финансиране и по 7-те оперативни програми. Премиерът Бойко Борисов съобщи на пресконференция днес, че Европейската комисия (ЕК) е дала положителна оценка за съответствие с европейските стандарти на системите за контрол и управление на оперативна програма „Човешки ресурси“.

 

Общият ресурс на оперативна програма „Човешки ресурси“ за периода 2007-2013 година е около 1,2 млрд. евро.

 

Положителните новини от Европейската комисия през последните дни идваха една след друга. ЕК даде положителна оценка за съответствие и на оперативните програми - „Регионално развитие“, „Техническа помощ“, „Конкурентноспособност“, "Транспорт", „Административен капацитет“, „Околна среда“.

 

Общата сума на финансирането за България по всички оперативни програми за периода 2007-2013 г. са около 13 млрд. лева. Каква част от тези средства ще успеем да усвоим ще зависи от това колко проекти по програмите ще бъдат подадени и одобрени от ЕС и на каква стойност.

 

Основната част от средствата по програмите се изплащат след окончателното приключване на реализацията на проектите и след одобряването от контролиращите органи на направените разходи. Въпреки това за част от мерките по програмите се допускат и авансови или междинни плащания по време на реализация на проектите.