12:05 pm
26 Февруари 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


износ и внос на България

Износът на България надхвърля вноса за пръв път от 8 години насам

 

След заседание на бюджетната комисия, финансовия министър Симеон Дянков заяви, че за пръв път от 8 години насам износът на България към трети страни надхвърля вноса. Коментарите му бяха по повод оповестени данни на Националния статистически институт, според които износът на страната ни се е увеличил с около 47% през периода от януари до юли, спрямо същия период на миналата година.

 

За първите 7 месеца на годината, общата стойност на износът на България за трети страни възлиза на 6.4 млрд. лева. Вносът пък бележи ръст с 10 % и възлиза на 8.5 млрд. лева.

 

Коментарът на Вицепремиера Симеон Дянков беше следния: „Българският износ е по-голям от българския внос. Това постижение е благодарение не само заради съкратяването на големия дефицит, който имахме по външната сметка досега, а спрямо трети страни наблюдаваме тенденция, в която нашите компании вече изнасят повече, отколкото внасяме, което е добра тенденция за запазване и увеличаване в перспектива на заетостта. Но както няколко пъти сме дискутирали с вас, поне в първоначалния си вид този ефект е връщаме повече Данък върху добавената стойност (ДДС), а не събираме толкова ДДС. Разбира се, чрез другите данъци се надяваме, че в рамките на следващите няколко месеца ние ще успеем и бюджета да усети това. Но все пак е вдъхващ оптимизъм е факта, че износът на страната ни към трети страни за тази година бележи ръст спрямо вноса, за първи път от 8 години насам. Това е както заради рязкото увеличение на българския износ в Близкия Изток, така и поради значителното увеличение на износа на България в Азия и в някои от държави от Латинска Америка. Не е фокусиран в определени сектори и в определени държави, а се забелязват поне едно десетина сектора, в които българския бизнес започват да е по-конкурентоспособен спрямо икономиките извън Европа”.