11:50 am
26 Февруари 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


активи на застрахователните дружества

Застрахователните компании България управляват активи за 4.5 млрд. лева

 

По данни оповестени от Българска народна банка (БНБ), средствата, управлявани от застрахователните, презастрахователните и здравноосигурителните дружества, които осъществяват дейност в България, са 4.478 млрд. лева към края на юни.

 

Тези активи са инвестирани предимно в България, като техния дял е 55.5%, както и в Европейския съюз - 39.7%. В САЩ българските застрахователни дружества са инвестирали едва 2.3% от активите си.

 

Данните показват, че активите, вложени в България, бележат спад с 5.7% на годишна база, главно за сметка на активите, вложени в Европейския съюз.

 

В абсолютна стойност средствата управлявани от застрахователните компании, регистрирани в страната ни, са нараснали с 631.3 млн. лева на годишна база, или с 16.4%, главно благодарение на общото застраховане. За последните 3 месеца ръстът възлиза на 61.5 млн. лева.

 

Дружествата, извършващи животозастраховане, бележат 10.5% ръст на активите си. Животозастраховането има 23.5% дял в общата структура на активите на застрахователите, при 24.8% към юни миналата година.

 

Активите на общото застраховане са нараснали до 74.8% от всички активи в сектора и вече възлизат на 3.349 млрд. лева, ръст от 18.4% на годишна база.

 

По отношение на инструментите, включени в активите на застрахователните дружества, преобладават ценните книжа, различни от акции (33.9%), следват ги депозитите с дял от 24.5%. Вземанията възлизат на 17.2% от общите активи.

 

Собствения капитал на застрахователните дружества в България е над 1.3 млн. лева.