15:02 pm
25 Юни 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


промени в закона за занаятите 2011

Занаятчиите ще могат се регистрират по ЗДДС

 

Одобриха окончателно промените в Закона за занаятите. С тях се дава възможност на всеки занаятчия да се регистрира по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), което ще позволи възстановяване на средства за вложените в производството материали.

 

Друга промяна е, че занаятчиите ще бъдат вписвани в регистър БУЛСТАТ, като по този начин институциите ще получават адекватна и вярна информация относно занаятчийското производство и потребностите на бранша.

 

На занаятчиите ще се признават държавни дипломи, издадени от легитимни учебни заведения, и те няма задължително да се явяват на изпит през занаятчийската камара, като членството там ще е доброволно, а не задължително, както беше практиката до сега.

 

Друга промяна ще позволи на кандидатът, който не е положил успешно майсторския изпит, да се яви отново след допълнително шестмесечно обучение. Майсторско свидетелство ще се издава на калфа, който успешно е издържал майсторския изпит, както и на лице, имащо висше образование в областта на приложение на занаята и най-малко 2 години стаж по специалността.

 

От списъка на занаятите се изваждат дейностите, които изискват лицензиране. Така те се редуцират от 129 на 57. Част от извадените от списъка занаяти са: зидарството, изработването на термична и звукова изолация, облицоването с керамични и други видове плочи, поставянето на паркет и други настилки, вътрешното обзавеждане, реставрацията и консервацията на паметници на културата, мазачеството и шпакловането, бояджийството, бижутерството, стругарството, тапицерството, месарството, колбасарството, мелничарството, оптиката, гримьорството, маникюра, педикюра, ноктопластиката, козметиката и масажът и др.

 

В одобрения от депутатите списък обаче се предвижда добавянето на 11 занаята. Това са: грънчарството, художествената обработка на дърво и дърворезба, изработването и ремонта на български музикални инструменти, художествената обработка на камък, ръчното килимарство, ръчното книговезане, изработването и ремонта на съвременни музикални инструменти и аксесоари за тях, изработването на елементи и монтажа на облицовки на стрехи, тенекеджийството, калайджийството и ковачеството.

 

Предстои гласуване на второ четене на законопроекта.