15:19 pm
25 Юни 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


забрана за плащане в брой

Забрана за плащане в брой, ако сумата по договор е над 15 000 лв.

 

Съгласно приетия края на февруари Закона за ограничаване на плащанията в брой, от 26 февруари всяко плащане над 15 000 лв. трябва да се извърши задължително чрез банков превод или внасяне по платежна сметка, дори и да произтича от договор, сключен преди влизането в сила на новата разпоредба.

 

Разпоредбите на закона задължават сумите да се изплащат безкасово и ако са дължими по договор, чиято обща стойност надхвърля или е равна на прага от 15 хил. лв. Така ще се ограничат възможностите за заобикаляне на нормите, като плащанията по договорите се разделят на няколко части под прага, за да бъдат платени в брой.

 

Освен чрез банков превод, сумите над 15 хил. лева, ще могат да се внасят и по платежна сметка. Това на практика означава, че разплащанията ще могат да се извършват и чрез други платежни институции (като например пощенските оператори), а не само чрез търговските банки.

 

Законът предвижда ограниченията за плащания в брой да не засягат случаите на теглене и внасяне на пари в брой от и в собствени платежни сметки. Прагът от 15 хил. лева няма да се взема предвид и при оперирането със сметки на недееспособни лица, както и на съпрузи и роднини по права линия.

 

От Националната агенция за приходите предупреждават, че при нарушение на разпоредбите, физическите лица са заплашени от глоба в размер на 25% от стойността на транзакцията, а юридическите - 50%. При повторно нарушение санкцията ще е в двоен размер.