10:02 am
19 Ноември 2019
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


електронно управление

Електронни фактури във всички държавни учреждения до 2015 година

 

Проект на Стратегия за електронно управление предвижда създаването на Национален съвет за е-управление, който ще включва представители на изпълнителната, законодателната и местната власт, браншови и граждански организации.

 

Проекта има за цел да бъде осигурена подкрепа на участващите институции в инициативата за електронно управление. В стратегията се посочва, че министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира и координира провеждането и прилагането на държавната политика в областта на електронното управление.

 

Предвижданията на проекта са до 2015 година да се осигури инфраструктура за реализация на 215 електронни услуги и възможност гражданите и бизнеса да ги използват. Тази цел е обвързана с инициативата на МТИТС за широк достъп на българските домакинства до бърз интернет.

 

Стратегията предвижда във всички ведомства и общини да бъдат поставени публични терминали за интернет и ползване на услуги. Основната цел е да се въведат електронни фактури, като към края на периода се очаква 100% от административните структури и 90% от бизнеса да възприемат промяната. Търговете в държавната администрация ще станат 100% електронни, ще има електронно разплащане за всички държавни събирания.

 

Новия проект е насочен и към съдебната система, като цели до 2015 година законодателните промени в тази насока да позволят осигуряване на възможност за използване на електронния документ и електронния подпис в съдебната система, за предоставяне на електронни административни услуги от органите на съдебната власт, за електронен обмен на документи между съдебната и изпълнителната власт и за упражняване на процесуални права по електронен път. Дори се разработва модел за кандидатстване в процедури за обществени поръчки по електронен път.

 

Актуализираната Стратегия за електронно управление 2010-2015 г е създадена от междуведомствена работна група с участието и подкрепата на браншовите организации.