4:55 am
18 Юли 2024
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


митници, НАП

Електронна система ще следи фирмите вносителки

 

Нова електронна система ще позволи на Националната агенция за приходите (НАП) и Агенция „Митници” съвместно да следят съмнителни сделки на фирми вносителки.

 

Това ще стане факт благодарение на свързването на информационните системи на двете ведомства в единна електронна система. Така много по-ефективно ще могат да се засичат некоректни компании, които се опитват да укриват обороти и избягват да плащат данаци и мита.

 

Нуждата от инвестиране в такава система се поражда от порочната практика, фирми да декларират пред митниците внос на стоки на нереално ниски цени. Заедно с това те пропускат да отчетат продажбата на същите стоки на доста по-високи цени на вътрешния пазар. Така едновременно спестяват от ДДС и корпоративен данък.

 

Обединяването на информационните системи на НАП и митниците ще даде възможност да се следи какви количества стоки и на какви цени се внасят и в бъдеще какви количества и на какви цени се препродават в страната. Така с много по-малко усилия ще се набелязват и следят рисковите фирми, като те ще бъдат подложени на по-строг мониторинг и ще им де правят по-чести проверки.

 

Системите на НАП и сега са достъпни за съответните длъжностни лица от Агенция „Митници”, както и обратно. Но самите системи не могат да работят съвместно и да правят автоматично съответните справки, като информацията става разпокъсана и трудна за анализ.

 

Внедряването на системата е в унисон с въвеждането на пълна електронна система в митниците в ЕС. Това е и един от приоритетите за модернизация на Митническия кодекс на ЕС, който в момента е в етап на съгласуване. Очаква се той ще влезе в сила от 2013 година. Митническия кодекс предвижда въвеждането на национални и общоевропейски лицензи за митнически агенти. Според експерти това ще засили конкуренцията в бранша и цените на митническите агенти може да паднат. Това от своя страна ще даде допълнителни възможности на митническите агенти с лиценз от България, като те ще могат да практикуват занаята в страните от ЕС.