19:31 pm
23 Септември 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


закриват фирми които не са се пререгистрирали

Един милион фирми застрашени от закриване

 

Вижте още: Процедура по заличаване на ЕТ

 

Около един милион фирми са застрашени от закриване, понеже все още не са направили задължителната пререгистрация. По данни от фирмените отделения на окръжните съдилища точната бройка до момента е 964 026 дружества. Срокът за пререгистрация изтича на 31 декември 2010 година и ако до този момент фирмите не задействат процедурата и не подадат необходимите документи ще бъдат закрити служебно. Пререгистрираните фирми до края на март 2010 година са едва 225 131, коментираха от Агенцията по вписванията.

 

По отношение на правната форма, най-голям дял от общия брой на фирмите, които не са се пререгистрирали имат едноличните търговци – около 70% или приблизително 650-670 хиляди. Предвижданията са до края на 2010 г. броят им да намалее до близо 550-570 хил. От Агенцията напомнят, че по отношение на едноличните търговци Търговският закон не предвижда извършването на ликвидация, а след изтичането на крайния срок за пререгистрация просто ще бъдат заличени. Останалите търговци - юридически лица, които не се пререгистрират до края на годината, ще трябва да прекратят съществуването си, като се мине през ликвидация.

 

Към настоящия момент тези фирми са около 250 000, но броят им до края на годината вероятно ще намалее до 100 000, смятат експертите. Така в края на 2010 година около 650 хиляди еднолични търговци и компании се очаква да бъдат закрити. Всички разходи за производството по ликвидация на дружествата ще са за тяхна сметка, като членовете на управителните органи отговарят солидарно и неограничено за задълженията, свързани с ликвидацията. Така съдружници и управители на фирми може да се наложи да плащат от джоба си за закриването на фирмите, които не са пререгистрирали, независимо от факта, че те може да са ограничено отговорни дружества.

 

От Агенцията по вписванията предвиждат, че през втората половина на 2010 г. могат да постъпят около 250 хил. заявления за пререгистрация. Това ще доведе до големи опашки пред гишетата. За момента обаче не се обсъжда удължаване на срока за пререгистрация на фирмите. Таксата за новата регистрация и еднократното издаване на удостоверение от съдилищата не се плаща, информираха от Агенцията по вписванията. Удостоверението от съда се издава в 3-дневен срок, а агенцията се произнася за пререгистрацията до 14 дни.