15:25 pm
26 Октомври 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


внасяне на ДДС

ЕС препоръчва облекчен ДДС режим за малки и средни фирми

 

С промените на европейската директива за Данъка върху добавената стойност (ДДС), се дава позитивен сигнал за всички държави членки, които искат да подпомогнат малкия и среден бизнес и да направят голяма крачка към справедливото данъчно облагане.

 

Така ЕС (с приемането на Директива 2010/45/ЕС) дава възможност всяка страна членка да въведе облекчен режим на отчитане на ДДС за малки и средни фирми, основан на паричния поток. Той ще позволи на тези предприятия да внасят ДДС, чак след получаване на плащанията за доставените от тях стоки или услуги.

 

Директивата има за цел да стимулира страните членки, да осигурят механизъм за подпомагане на определен кръг от фирми, които изпитват трудности при плащането на ДДС. Тя няма задължителен характер, а зависи от добрата воля на отделните правителства в тази посока. Идеята е подкрепена от различни неправителствени и счетоводни организации, като „Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия”, „Съюза на счетоводителите в България”, „Института на дипломираните експерт-счетоводители” и др., както и от авторитетни финансови, данъчни и счетоводни експерти.

 

В момента всяка регистрирана по ЗДДС фирма трябва да включи в дневниците си всички приходни фактури, издадени през текущия месец и до 14 число на следващия месец да внесат в бюджета начисления за тях ДДС, независимо дали са получили плащания от контрагентите си за тях. За разходните данъчни фактури нещата стоят по следният начин – фактурите за покупки могат да се включат в дневниците по ДДС в период от 12 месеца от датата на данъчното събитие, независимо дали са платени или не.

 

В условията на финансовата криза това създава все по-големи проблеми, особено на малките и средни фирми, на които все по-често им се налага да плащат данък по фактури, които все още не са платени. Това, освен че поражда напрежение и чувство да данъчна несправедливост, може да се окаже пагубно за бизнеса им, който в тези трудни времена е все по-уязвим и изпитва дефицит от оборотни средства. Получава се така, че на практика тези фирми принудително финансират държавната хазна от своите оборотни средства. Несправедливостта се изразява и в това, че стриктни фирми, изпълнили надлежно услуга или доставили стока, ще са принудени да плащат ДДС независимо, че некоректния им партньор, не им е платил, като освен това той запазва правото си да ползва данъчен кредит. Така сегашната система косвено стимулира некоректните фирми и платци, въпреки че много често едно предприятие едновременно е длъжник и кредитор, поради огромната междуфирмена задлъжнялост, която води до верижен ефект от задължения между доставчици, производители, търговци и клиенти.

 

Реално въвеждането на промяната в България, ще има неутрален ефект върху фиска, тъй като всяка облагаема доставка на стока или услуга поражда едновременно приход за едни фирма и разход за друга, съответно задължение за внасяне или за възстановяване (респ. прихващане) на ДДС. Така неплатените фактури няма да могат да се включват в дневниците по ДДС нито от доставчика, нито от клиента.

 

По думите на Мадлена Леви, представител на Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия, счетоводните къщи и кантори са способни много бързо да реагират на новия режим за внасяне и отчитане на ДДС. За да се реализира идеята, трябва да се направят промени в Закона за ДДС, като наред с това ще се наложи преработване на счетоводния софтуер от различните софтуерни доставчици (вкл. и софтуера на НАП за отчитане на ЗДДС), чието ползване е задължително при администриране на данъка от счетоводителите.

 

Така със сравнително малко усилия и незначителен ефект върху държавния бюджет, ще се усъвършенства системата на ДДС и тя ще стане много по-справедлива. Този модел вече се прилага успешно в редица държави-членки на ЕС, като Унгария, Великобритания, Словения, Полша и др.

 

Автор: Счетоводна къща Микрофинанс