1:00 am
18 Ноември 2019
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


авансови плащания по европроекти

До 35 процента авансови плащания по европроектите

 

Фирмите изпълнители на големи инфраструктурни проекти по оперативните програми на Европейския съюз, вече могат да получават авансово до 35% от средствата.

 

По предложение на министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев правителството прие решение за повишаване на авансовите плащания по изпълнението на проекти и дейности от бенефициенти по оперативна програма „Регионално развитие” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, оперативна програма „Транспорт” в Министерството на транспорта информационните технологии и съобщенията и оперативна програма „Околна среда” в Министерството на околната среда и водите.

 

По големия размер на авансовите плащания ще заздрави финансовия капацитет на публичните бенефициенти, изпълняващи проекти по трите оперативни програми, като им осигури свеж финансов ресурс. Според министър Дончев, с тази промяна се цели ускоряване на реализацията и повишаване на ефективността на изпълнение на проектите от публичните бенефициенти.

 

С решението си правителството ще даде възможност за освобождаване на допълнителен финансов ресурс в публичните бюджети, който ще бъде използван за изпълнението на инвестиционни програми и финансиране на други приоритетни проекти.