16:18 pm
25 Юни 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


дерегистрация по ЗДДС

Дерегистрация по ЗДДС на фирми длъжници

 

От Националната агенция за приходите информират, че ще започват процедури по дерегистрация по ЗДДС на дружества дружества, които системно не изпълняват задълженията си по Закона ДДС, имат публични задължения към НАП над стойността на активите им, както и в случаите, когато не могат да бъдат открити на посочения от тях адрес за кореспонденция.

 

Статистиката на НАП сочи, че тези дружества формират 76% от всички дерегистрирани на посочените основания лица в страната през първото тримесечие на 2011 г. След прекратяване на регистрацията по ЗДДС фирмите нямат право да начисляват ДДС и да ползват данъчен кредит.

 

През първото тримесечие на годината в само в София по инициатива на столичната НАП са дерегистрирани 755 фирми, като от агенцията съобщават за значителен ръст. За цялата 2010 година са дерегистрирани 2045 фирми по инициатива на столичните инспектори, което е 52% от всички дерегистрирани по ЗДДС лица в България. Тази крайна мярка се прилага все по-често, тъй като се увеличава броят на фирмите, които не спазват закона и/или участват в схеми за източване на ДДС. Чрез своевременната дерегистрация на нарушителите се прекъсват веригите от фирми, които се опитват да ощетят бюджета.

 

Повишен е и контролът по спазване на сроковете за задължителна регистрация по ЗДДС. От началото на 2011 г. са съставени актове на 75 дружества и физически лица, които не са подали в срок заявление за регистрация по ЗДДС, въпреки възникналото задължение за регистрация.

 

През миналата година за нарушения свързани с регистрацията по ЗДДС са били съставени 356 акта. Глобата за неспазване на предвидените в закона срокове за задължителна регистрация варират от 500 до 5000 лева, в зависимост от периода на закъснението.