1:31 am
16 Април 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


проверки за ДДС

Данъчните администрации в ЕС ще обменят данни ежемесечно

 

Националната агенция за приходите (НАП) започна проверки на дружества, декларирали, че са получили услуги от Европейския съюз на стойност 175 млн. евро, като в същото време тези сделки не фигурират в данъчните декларации на европейските им контрагенти. Несъответствията са засечени при сравняване на VIES-декларациите на фирмите от ЕС и данните от ДДС-декларациите на контрагентите им в България, съобщават от Пресцентъра на НАП.

 

Най-големи разминавания на обема на предоставените и получени в България услуги са установени при сделки с Холандия - над 10 пъти, Италия - повече от шест пъти и Германия - над три пъти, което показва, че българските дружества са декларирали няколко пъти повече платени услуги на европейски контрагенти, отколкото самите те са обявили в своите VIES-декларации.

 

От НАП обявиха, че предстоят съвместни проверки на тези обезпокояващи разминавания с данъчните администрации на страните членки на ЕС, тъй като има основателни съмнения за злоупотреби, пораждащи значителни загуби от ДДС и корпоративен данък чрез деклариране на фиктивни сделки. От приходната агенция поясниха, че част от разминаванията най-вероятно са получени неумишлено, заради промяната в правилата за определяне на мястото на изпълнение на доставки на услуги в рамките на ЕС., което по обаче по никакъв начин не оправдава нарушителите. Според новите промени в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 1 януари 2010 година, когато услугите се предоставят на фирма, регистрирана по ЗДДС, мястото на доставката на услуги е там, където клиентът е установил своята дейност. Тоест ако европейска фирма доставя услуга на българска, която е регистрирана по ЗДДС, ДДС се начислява в България, а не както беше в общия случай до 01.01.2010 г. - в страната на доставчика.

 

По повод на разминаванията от НАП са изпратени запитвания до данъчните администрации на държавите членки на ЕС за конкретни български фирми, за които има съмнения за злоупотреби, за да се уточни реалността и вида на доставените услуги, както и причините за разликите.

 

От 1 януари 2010 година разминаванията при вътреобщностните сделки със стоки и услуги се засичат в много по-кратки срокове, тъй като обменът на ДДС информация между страните членки в ЕС става на един месец, а не както беше по-рано - на 3 месеца.