11:18 am
26 Февруари 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


промени в Закона за ДДС

Данък от 10% за регистрираните в офшорни зони фирми

 

Министерството на финансите обяви предложения за промяна на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/, която трябва да влезна в сила от 1 януари 2011 година.

 

Едно от предложенията е въвеждането на 10% данък, с който да се облагат всички услуги, извършвани у нас от фирми регистрирани на Карибите, Бахамите и други екзотични острови, създали си име на данъчни оазиси. С това се цели да се спре прането на пари и укриването на доходи от фирми, регистрирани в офшорни зони, които сравнително лесно успяват да се възползват от данъчния рай.

 

От финансовото министерство все още ще изясняват, дали мярката ще засяга само чужденци, или ще обхване и българските компании, регистрирани в офшорни зони.

 

Друго предложение, което породи множество дебати, е да се наложи единна ставка от 14% за туризма. Сега данъкът върху добавената стойност за организираните групи е 7%, а индивидуалните услуги се облагат с 20% ДДС. Хора от туристически бранш коментираха, че с промяната реално ваканцията ще поскъпне, защото над 70% от туристите използват туристически пакети.

 

Част от предложенията на финансовото министерство засягат изменения на правилата за облагане на доставките на газ и електроенергия. С новите разпоредби се предвижда специалният режим да се прилага и за вноса и доставката на газ чрез всякакви системи за пренос на природен газ, разположени на територията на ЕО, или всякакви мрежи, свързани с такива системи.

 

Предложенията за промени в ЗДДС са продиктувани от необходимостта за хармонизация на данъчно законодателство на страната ни с изискванията на европейските директиви и решения на Съда на ЕО в областта на косвеното облагане, както и с прецизиране на текстове за улесняване на практическото прилагане на закона.