16:39 pm
25 Юни 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


електронна полица, гражданска отговорност

Гражданска отговорност - само по електронен път

 

Най-масовата застраховка „Гражданска отговорност” винаги е била във фокуса на Комисията за финансов надзор предвид огромните обороти, които генерира. Почти е финализиран и проекта за повсеместно усъвършенстваната застрахователна информационна система, чийто най-важен момент е внедряването на електронна полица за най-масовата застраховка. По проекта се работи вече почти година, като от 18 юли полиците по застраховка "Гражданска отговорност" ще се издават само по електронен път.

 

Системата вече работи в тестов вариант, като от 18 юли ще стартира официално, като в началото ще действа паралелно и старата, за да се отстранят евентуални технически проблеми и служителите на застрахователните компании постепенно да се обучават за работа.

 

Основна цел на електронната полица е да спомогне за засилване на контролът по наличие на застраховката и да изчезнат грешките при сключването на полиците.

 

Компанията, изработила софтуера, е "Мусала Софт СТЦ Интерпред", а КАТ и Гаранционният фонд ще продължат да имат достъп до базите данни и ще могат да въвеждат информацията за ПТП.

 

Полицата ще се издава на хартия, както е практиката и до сега, но това ще става в реално време чрез единна информационна система за всички застрахователи, брокери и агенти. Върху всеки документ електронната система ще генерира уникален код и ще бъде отбелязан часът на издаването му. Всеки застраховател в момента работи със своя автономна система, в която застрахователните полици понякога се регистрират с грешки, със закъснение и не се фиксира часът на издаването. Срокът за регистрирането им в общата система контролирана от КАТ и Гаранционния фонд е след 7 дни, през което време могат да станат злоупотреби.

 

От Комисията за финансов надзор обясниха, че новата електронна система ще доведе до отпадане на необходимостта от отчитането на полиците и ще се прекрати лошата практиката те да се отчитат от застрахователните посредници с голямо забавяне. Ще се намали до минимум възможността да се въвеждат погрешни данни, което в момента създава доста проблеми на клиенти, когато се опитват да докажат, че имат валидна застраховка. Значително ще се повиши и контролът по най-масовата застраховка "Гражданска отговорност". Практиката в момента е такава, че ако служител на КАТ спре на пътя водач без застраховка, той обикновено твърди, че си е забравил полицата вкъщи и до 3 дни ще я представи в офис на пътна полиция. В резултат не му се налага глобата от 400 лв., а той по-късно през деня отива и си сключва редовна полица, в която не е фиксиран час на издаване. С новата система обаче тази схема за избягване на глобата за липса на застраховка ще бъде пресечена заради въвеждането на час на издаване.

 

В по-далечно бъдеще единният софтуер ще позволи да се въведе т.нар. система "бонус-малус". Чрез нея ще се събират данни за ПТП, извършени от водачите, и така рецидивистите по катастрофи ще плащат в пъти по-скъпа "Гражданска отговорност" от коректните шофьори.