13:46 pm
10 Юли 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


гарантиране на влогове

Гарантиране на депозити до 196 000 лв.

 

Според поправка в Закона за гарантиране на влоговете в банки, от 1 януари 2011 година всички влогове до 196 хиляди лева ще бъдат гарантирани. Според сегашния текст на закона в момента защитени от евентуален банков фалит са депозити до 100 хил. лева.

 

Поправка в Закона за гарантиране на влоговете в банки е записана в преходните и заключителни разпоредби на Закона за платежните услуги и платежните системи, които Народното събрание гласува на второ четене.

 

Поправката е продиктувана от Европейска директива, според която всички страни от Европейския съюз се задължават до 31 декември 2010 година да са със 100 000 евро гарантиран размер на депозитите. Целта е да се спрат прехвърляния на депозити от държави с по-малък размер на гаранцията към страни с по-висока защита. Еднаквите правила за влоговете в цялата общност трябва също да повишат доверието на вложителите и да стабилизират финансовия пазар.

 

Статистиката на Българска народна банка (БНБ) сочи, че новите гаранционни прагове ще засегнат още около 18 000 влога. Към края на октомври тази година в български банки има 18 279 депозита за суми между 100 000 и 200 000 лева. Общата им стойност надхвърля 2,43 милиарда лева.