13:26 pm
15 Декември 2019
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Годишна данъчна декларация, бюджет 2010

Всички промени в Бюджета на ДОО за 2010 г.

 

Вижте промените в ЗБДОО и КСО за 2011 година

 

Парламента прие окончателно на второ четене бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2010 г. Ето и накратко по-важните моменти.

 

Осигурителната вноска за фонд „Пенсии” се намалява с 2%, което ще намали приходите в хазната с близо 394 млн. лева за 2010 г. Според министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов, целта на това намаление е запазването на работни места.

Обезщетението за отглеждане на малко дете ще бъде 240 лева.

 

Остава таванът на получаваните една или повече пенсии от 700 лв. на месец. Предвидено е този размер да остане такъв до края на 2011 година. Минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще бъде 136,08 лв. Вноската за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" е фиксирана на 0.1%. Максималният размер на гарантираните вземания на работниците и служителите е 720 лв.

 

Парламента прие 20 процентно увеличение на добавката от пенсията на починалия съпруг. Този размер ще е в сила до края на юни 2010 година, а от 1 юли 2010 г. увеличението ще стане 25%. Добавки към пенсиите ще получават пенсионери, навършили 75 години – за пенсионери над 75 годишна възраст с пенсия до 150 лева, ще получават от 1 юли добавка от 50 лева, при пенсиите от 150.01 до 200 лв. - 40 лв., от 200.01 лв. до 250 лв. - 30 лв., а от 250.01 до 300 лева - 20 лева.

 

Пенсиите, отпуснати до 31.12 на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на НС на НОИ с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година. Министър Тотю Младенов поясни, че актуализация ще има и на всички пенсии, съобразно приходите в бюджета.

 

Депутатите решиха още да се повиши на 420 лв. минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Увеличава се и минималния месечен размер на осигурителния доход на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводителите – на 240 лева.

 

Отхвърлено беше предложението на ДПС, подкрепено от "Синята коалиция" , да се запазят сегашните нива от 260 лв. минимален доход за самоосигуряващите се и 65 лева за земеделците. "Коалиция за България" също бе против повишаването на осигурителната тежест за земеделски производители.