18:29 pm
23 Септември 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


самоосигуряващи се лица

Все повече самоосигуряващи се лица минават в сивия сектор

 

По данни на Националния статистически институт (НСИ) от началото на годината намалява дела на самоосигуряващите се лица с престижни професии и високи доходи като адвокати, архитекти, счетоводители и др. В същото време над 90% от тези, които са останали на пазара и се самоосигуряват, го правят на минималния осигурителен праг от 420 лева на месец.

 

От НОИ пък обявиха, че самоосигуряващите са с 25 хил., или с 12%, само от началото на 2011 година. Така консултанти, счетоводители, журналисти, одитори, нотариуси, собственици или съдружници във фирми масово преминават в сивия сектор или спират дейност. Причини за това се търсят както в икономическата криза, така и в новите осигурителни прагове, въведени от началото на годината.

 

Масовото им осигуряване върху 420 лв. месечно означава, че годишният им доход би трябвало да е до 5400 лв. Според данните на НОИ за две години самонаетите са се стопили с 30 хил. души. Едва 3.4% от тях плащат максималните осигуровки от 141 лв. месечно.

 

По думите на главния актюер на Националния осигурителен институт Антоанета Ганчева това намаление не трябва да се приема с безпокойство и се дължи предимно на забавяне при плащането на осигуровките в началото на годината.

 

Според нея самоосигуряващите се са длъжни до 10-о число да преведат вноски за предходния месец, но често закъснявали. След първите 6 месеца картината ще се подобри, твърди Ганчева. Тази група професии вече са под 10% от работещите в страната.

 

Автор: Счетоводна къща МИКРОФИНАНС