13:24 pm
15 Декември 2019
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


регистър на лекарски грешки

Вкарват лекарските грешки в специален регистър

 

Пациентски организации, подкрепени от Българския лекарски съюз, предлагат да се създаде регистър, в който да се вписват лекарските грешки и докторите, които са ги допуснали. Предлага се в регистъра още да бъдат отбелязвани и медицинските грешки, които не са в резултат на персонално направен пропуск, а на неспазване на съответните стандарти за лечението на всяко едно заболяване.

 

Регистъра би помогнал за проследяване и анализиране на медицинските грешки и взимане на адекватни мерки за тяхното ограничаване до минимум. Това обясни Владимир Томов - председател на Националния алианс на хората с редки болести.

 

Българския лекарски съюз обоснова подкрепата си към регистъра с необходимостта от повече прозрачност за доказаните лекарски грешки, както и за изчистване името на медици по чиито адрес се сипят недоказани и неверни обвинения. Предвижда се регистърът да се актуализира постоянно, като в него бъдат вписвани и резултатите от прокурорските проверки, дори при доказване на невинност на лекаря.

 

По този начин лекарското съсловие изразява надеждите си, че ще намалеят нападките към тях, че колегиална лоялност спасява лекарите от съд дори в случаи, когато са причинили увреждане или смърт на пациент от недоглеждане, немарливост или лошо свършена работа.

 

Според проучване на Световната банка, направено по поръчка на НЗОК, около 7 хил. пациента годишно у нас стават жертва на медицински грешки или болнични инфекции. От общо 119 жалби, подадени в здравната каса, 32,13% са в резултат на медицински грешки, като 11,9% от тях са поради недостатъчна по обем лечебна дейност, а близо 6 на сто са свързани със затруднен достъп на пациентите до лекар.

 

Проучвания на Евробарометър пък показват, че 66% от българите се страхуват да влязат в болница за да не станат жертва на лекарски грешки, 18% заявяват, че поне веднъж в живота си са пострадали от неправилна диагноза, а 5% са на мнение, че са претърпели неправилно хирургично лечение.

 

Въпреки това статистиката показва сравнително малък брой съдебни дела, на фона на огромното недоволство от лошото медицинско обслужване. Причина за това са високите съдебни такси и процент от иска за сумата за обезщетение. По този показател България е държавата с най-малко заведени дела в ЕС. Едва 5% от близо 200 наказателни дела годишно обаче завършват с присъди, като повечето от тях са административни.