16:01 pm
02 Април 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


от 2012 се увеличава стажа за пенсия

Вдигат стажа за пенсия от 1 януари 2012 г.

 

Премиерът Бойко Борисов оповести последния вариант на пенсионната система, според който от началото на 2012 година ще започне увеличаване на стажа за пенсия за най-разпространената трета категория труд и запазване на сегашната схема за ранно пенсиониране до края на 2014 година за първа и втора категория труд. Всички социални партньори са стигнали до консенсус по въпроса с правителството и Националния осигурителен институт. В тази връзка е подписано национално споразумение за финансова стабилност и усъвършенстване на пенсионното законодателство, в което са се включили и представители на частните пенсионните фондове. Съгласно споразумението реформата трябва да започне от 1 януари 2012 г. и да продължи до 2035 г.

 

В документа е заложено от 1 януари 2012 година стажът за работещите при трета категория труд да започне да се увеличава плавно до достигане на 37 години стаж за жените и 40 години стаж за мъжете през 2020 година. Стажът за работещите в Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и учителите ще нараства така, както и за работниците от трета категория.

 

Представители на синдикалните организации в страната обявиха, че приемат тези компромисни решения.

 

От началото на 2021 г. ще започне нарастване на възрастта за пенсиониране на жените и мъжете с по 6 месеца до достигане на 63 години за жените през 2026 година и 65 години за мъжете през 2024 година. Сега жените се пенсионират на 60 години при 34 години стаж, а мъжете - на 63 години при 37 години стаж.

 

Според споразумението от началото на 2012 година работодателите ще заплащат първия ден на временната работоспособност в размер на 100% от възнаграждението, а от втория ден се изплаща обезщетение от фонд „Общо заболяване и майчинство" в Държавното обществено осигуряване (ДОО).

 

Решено е периодът за ранно пенсиониране на работещите в тежки условия да бъде удължен до 31 декември 2014 г. Запазва се сегашният вариант на пенсиониране, при който работещите при първа и втора категория труд се пенсионират през Националния осигурителен институт. От 2011 г. до 2014 г. вноските на категорийните работници ще постъпват в Националния осигурителен институт, съответно 12% за първа категория и 7% за втора категория. Досега те влизаха в професионалните фондове.

 

От 1 януари 2011 година ще се предприемат ефективни мерки за подобряване на събираемостта на осигурителните вноски чрез криминализиране на укриването на осигурителните вноски.

 

От споразумението става ясно още, че от началото 2014 година отпада таванът на новоотпуснатите пенсии и постепенно започва да се увеличава таванът на старите пенсии.