15:30 pm
25 Юни 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


инфлация в България 2011

България сред лидерите по инфлация в ЕС

 

Според данни на Евростат за нивото на инфлация в Европейския съюз (ЕС), България се нареди сред трите държави членки, където животът поскъпва с най-високи темпове през февруари.

 

Индекса на потребителските цени в страната се е повишил с 4,6% на годишна база през февруари и единствено Румъния и Естония ни изпреварват с по-висока годишна инфлация съответно от 7,6% и 5,5%.

 

По данни на Евростат средното ниво на инфлация за ЕС през февруари е 2,8% на годишна база в сравнение с 1,5% инфлация през 2010 година.

 

Страните в ЕС с най-ниски нива на годишната инфлация са Ирландия, Швеция и Франция, съответно с нива от 0,9%, 1,2% и 1,8%.

 

Ако се вземат предвид данните за инфлацията през последните 12 месеца, тогава Ирландия, Латвия и Холандия са държавите с най-ниска инфлация за периода, като се отчита дефлация от 1,1% в Ирландия, нулева инфлация в Латвия и 1,2% инфлация в Холандия.

 

Страните с най-висока инфлация за последната година са Румъния (6,5%), Гърция (5%) и Унгария (4,4%).

 

В началото на тази седмица данните на Националния статистически институт (НСИ) показаха, че годишната инфлация в България е превишила 5% през февруари.

 

Отчита се, че с най-бързи темпове поскъпват хранителните стоки и транспорта.

 

Разликите в статистическите данни на Евростат и НСИ се дължат на факта, че се използват различни методологии, като Евростат използва методология, позволяваща съпоставка на инфлацията в отделните страни членки.

 

Съществените разлики между европейския и националния индекс на потребителските цени е, че първият обхваща и потреблението на нерезидентите на територията на страната, както и че използва тегла отпреди 3 години.