11:16 am
26 Февруари 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


пари от ЕС

България е получила общо над 3 млрд. евро от ЕС

 

От началото на членството си в Европейския съюз до средата на 2010 г. страната ни е получила 3,021 млрд. евро, като вноската на страната ни за същия период е малко над 1,2 млрд. едро. Това каза министърът по управлението на европейските фондове Томислав Дончев по време на парламентарния контрол.

 

По думите му, на този етап българските граждани би следвало да почувстват конкретния ефект от членството си в ЕС. Дончев отчете, че за периода от 30 юни до 31 август 2010 година постъпленията в държавния бюджет от съюза само по структурните и Кохезионния фонд са се увеличили с 209 млн. евро. Колкото до разходите на България за членството й в ЕС, платената вноска към бюджета на ЕС от 2007 година до момента е 1,237 млрд. евро.

 

Дончев поясни, че така наречената нетна позиция на България, тоест разликата от постъпленията и плащанията към ЕС, в посочения период е положителна, като към 30 юни тази година достига сумата 1,783 млрд. евро с натрупване от 2007 година.

 

„Ползите на страната от членството не се изчерпват с получените от Европейския съюз средства, както и разходите, които България прави във връзка с членството си, не приключват с платената вноска към бюджета на Европейския съюз”, отбеляза в заключение министър Дончев.