16:21 pm
25 Юни 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


социални помощи, училище

Без социални помощи, ако родителите не пращат децата на училище

 

Социалните помощи на семейства, които не изпращат децата си на училище, ще бъдат спирани от новата учебна година. Това информира министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов в сесия на форум за интеграция на ромите, организиран от Европейската комисия.

 

Министъра поясни, че при първо нарушение социалните помощи ще се отнемат от родителите за 2 месеца, а при второ - за 2 години. Новата мярка цели повишаване грамотността на безработните и от там шанса им за реализация.

 

Статистиката сочи, че около 60% от безработните, регистрирани в бюрата по труда, нямат образование, квалификации и трудови навици. По-голямата част от необразованите са представители на ромската общност.

 

Предвижда се още от началото на учебната 2012-2013 година училищата в малките населени места ще се сдобият с нов статут, като в тях ще се учи до десети клас, а не до осми, както е в момента.

 

По думите на заместник-министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова промяната се налага, тъй като според изследванията на министерството, много деца от ромски произход спират да ходят на училище след осми клас, защото родителите им не ги пускат да продължат образованието си в по-големите градове.

 

До няколко дни ще бъдат определени пилотните общини, в които ще се строят нови жилища за роми със сумата от 16 млн. лева, отпусната по програми на Европейския съюз.