12:12 pm
26 Февруари 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


дакциз върху горивата

Акциза върху горивата нараства заради промени в Закона за акцизите

 

Финансовото министерство обяви предложения за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Предложенията са подготвени във връзка с хармонизиране на националното с европейското акцизно законодателство; въвеждане изискванията на Директива 2010/12/ ЕС на Съвета oт 16 февруари 2010 година за изменение на директивите, свързани с облагането с акциз на тютюневите изделия, както и във връзка с поети ангажименти за повишаване на акцизните ставки върху горивата за достигане на минималните нива на облагане в Европейския съюз.

 

Това означава, че от следващата година най-вероятно ще има леко увеличение в ставките върху бензина, дизела и керосина. От 685 на 710 лева за 1000 литра ще е увеличението за бензина, с което се достига минималният за ЕС акциз. При дизела промяната е от 600 на 615 лева за 1000 литра. За смеси от безоловен бензин, в които съдържанието на биоетанол е от 4 до 5 на сто - от 664 на 688 лева за 1000 литра. За смеси от газьол, в които съдържанието на биодизел е от 4 до 5% - от 582 на 596 лева за 1000 литра.