3:07 am
28 Май 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


временен личен лекар

Ако временно сменим населеното място, избираме временен личен лекар

 

Ако гражданите пребивават в друго населено място извън постоянното си местоживеене за период от 1 до 5 месеца, трябва временно да сменят общопрактикуващия си лекар. Това информират от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). При извършване на временен избор хората се ползват с всичките си права по реда на Закона за здравното осигуряване и на Националния рамков договор.

 

Лекарствените препарати, които хроничноболните ползват за домашно лечение, се предписват от временно избрания общопрактикуващ лекар, който следи състоянието на пациента за времето на пребиваването му в другото населено място, а рецептите се изпълняват в аптеки, сключили договор с РЗОК в района, в който е упражнен временният избор.

 

Когато срока на временния избор изтече, пациентът автоматично се връща в списъка на постоянния си личен лекар. Ако се наложи на човек, пребиваващ в друго населено място за срок до един месец, да получи медицинска помощ, може да се обърне към всеки общопрактикуващ лекар за съдействие. В такива случаи здравната каса заплаща на общопрактикуващите лекари за инцидентно оказана медицинска помощ на пациенти, които не фигурират в пациентските им листи. За да не заплащат пациентите нищо друго, освен потребителска такса, е необходимо да представят здравноосигурителната си книжка.

 

Ако въпреки това на здравноосигурен гражданин бъде поискано да бъде заплатена оказаната медицинска помощ при инцидентно посещение, задължително трябва да изискат от лекаря финансов документ за платените суми. Ако смятат, че са нарушени правата им като пациенти, те могат да подават жалби до РЗОК, като в случаите на съмнение за неправомерно взети суми следва да приложат копие от финансовия документ, издаден от лечебното заведение.

 

Два пъти в годината, през месеците юни и декември, всички здравноосигурени граждани имат право да сменят личния си лекар. През месец юни това са направили 128 803 души.