16:57 pm
17 Септември 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


плащане на каса в Агенция по вписванията

Агенцията по вписванията може да върне касите в офисите си

 

Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията (АВ) Виолета Николова обяви, че ведомството може да върне касите в офисите си и така да спести на хората парите и времето, които сега се губят за преводи по банков път. Николова поясни, че в проектобюджета на агенцията за периода 2011 - 2013 година е планирано разкриване на 40 каси за събиране на държавните такси в 27-те служби по регистрация. АВ, която поддържа фирмения регистър, издава преписи от нотариални актове, удостоверения за актуално състояние на търговски дружества, прави справки за имоти, вписва сделки, възбрани, вписва нови търговски дружества и промени в обстоятелствата и т.н.

 

За да се осъществи идеята обаче, е нужно реално отпускане на планираните средства от държавния бюджет, уточни Николова. Средствата са необходими за заплатите на 40-те касиери, които ще трябва да се назначат. От агенцията обясниха, че е възможно да се въведат и ПОС-терминали за електронно плащане. В момента Агенцията по вписванията, подобно на всички държавни институции, събира таксите само по банков път.

 

Наскоро асоциация "Активни потребители" изрази възмущението си, че банките оскъпяват десетки пъти услугите за граждани, извършвани от различни държавни ведомства. Според тях липсата на реална алтернатива за плащането на държавни такси и данъци, освен по банков път, противоречи на закона. На практика в момента плащането в брой изобщо не е възможно, поради закриването на съществувалите по-рано каси. Освен това държавата няма целенасочена кампания за информиране на гражданите за възможността за плащане на държавните такси с таксови марки. Те могат да се купят само в пощите и то не навсякъде, и са с номинал от 0,10 лв., 0,20 лв., 0,50 лв., 1,20 и 5 лева. Малко хора обаче знаят, че могат да платят задълженията си чрез тях.

 

От асоциацията възроптаха срещу банковия лобизъм. Получава се така, че вместо банките да намалят до минимум таксите за преводи към държавни институции, поради огромният гарантиран оборот всеки ден от хилядите плащания към бюджета, банките правят точно обратното и вдигат необосновано таксите за превод. Дори се случва таксите да са много по-високи от размера на задължението, което трябва да се плати. Затова "Активни потребители" разпратиха писма до няколко министри с настояване държавните учреждения да върнат плащането на каса.

 

В Агенцията за вписванията има разкрити банкови офиси, но отстъпки в банковите такси за гражданите и фирмите няма. Така понякога преводът излиза по-скъп от стойността на услугата. Като пример устна справка за лице или имот в АВ струва 3 лева, а ако се направи и разпечатка, се доплащат 2 лева за първа страница и по 0.50 лева за всяка следваща. В същото време банковата такса за подобен превод в някои банки е 2-3 лева, а в други стига до 5-6 лева. При това се случва клиентът на Агенцията да ползва услуги на повече гишета и тогава трябва да мине през банковия клон няколко пъти, като внесе отделни такси за превод.

 

Виолета Николова разясни, че в момента се готвят промени в тарифата за таксите на Агенцията по вписванията. Заедно с това ще се обсъди и въпросът всички услуги да се плащат наведнъж, за да не се стига до излишни разходи за банкови преводи.